Geplaatst op

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen

De psychologie verstaat onder de term ‘zelfvertrouwen‘ de emotionele evaluatie en indruk die men van zichzelf heeft. Deze worden geëvalueerd met betrekking tot de oplossing van een aanstaande uitdaging, taak, conflict of oplossing van een probleem. Op deze manier worden de subjectieve vaardigheden vergeleken met de vereisten die nodig zijn om de bestaande uitdagingen het hoofd te bieden. Deze evaluatie en de indruk heeft betrekking op:

  • Vaardigheden, vaardigheden en actievaardigheden
  • Kennis en methodologische vaardigheden
  • Ervaring en gedrag
  • Motivatie en mentale kracht.
  • je eigen personage

De beoordeling kan betrekking hebben op herinneringen aan het verleden, het huidige zelfgevoel in het heden of het verwachte zelfgevoel in de toekomst. De mate van zelfvertrouwen hangt ook af van de huidige fysieke en mentale toestand van de persoon. Daarnaast is zelfvertrouwen ook een politieke en morele variabele, die erin bestaat in bepaalde situaties je rechten op te eisen of te verkrijgen.

De uitingen van zelfvertrouwen

Een goed, hoog of zelfs gezond zelfvertrouwen kan worden herkend wanneer een dreigende taak of probleem met optimisme wordt bekeken en de betrokkene erop vertrouwt de uitdaging het hoofd te bieden of het probleem op te lossen. Bij het definiëren van zelfvertrouwen moeten de uitdrukkingen voor het niveau van zelfvertrouwen worden vermeld. In principe kunt u kiezen tussen:

  • gezond en ongezond zelfvertrouwen
  • hoog en laag zelfvertrouwen en
  • legitiem en onterecht zelfvertrouwen differentiëren.

Opgemerkt moet worden dat noch een te hoog noch te laag zelfvertrouwen gepast is, omdat dit kan leiden tot overdreven en overdreven verwachtingen. Een ongepast hoog niveau van zelfvertrouwen leidt ertoe dat de getroffen mensen zichzelf regelmatig overschatten. Dit leidt ertoe dat deze mensen hun doelen niet of slechts zelden bereiken. Ze vallen vaak op hun gezicht tijdens het voltooien van de taken. Een te laag zelfvertrouwen kan er echter ook toe leiden dat men taken, problemen en moeilijke situaties niet accepteert, omdat men zichzelf daar niet op vertrouwt. Je gaat niet eens bestaande uitdagingen aan. Ze vermijden mogelijke problemen en stellen geen doelen omdat ze zichzelf niet vertrouwen om ze uit te voeren. Dit kan leiden tot een zekere hulpeloosheid en ook tot doelloosheid.

Zelfvertrouwen wordt getoond in gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal

Een gezond zelfvertrouwen komt tot uiting in gebaren, gezichtsuitdrukkingen en houding. Mensen met een hoog zelfvertrouwen zijn te herkennen aan hun rechtopstaande en open houding en open oogcontact. Gezond zelfvertrouwen blijkt ook uit de manier waarop iemand spreekt. Mensen met een gezond zelfvertrouwen spreken duidelijk en verstaanbaar. Maar ze zijn niet bang om je in hun dialect aan te spreken. Zelfvertrouwen kan echter niet alleen aan de buitenkant worden bepaald, maar ook aan de binnenkant van de mensen, waarvoor bijvoorbeeld de zelfbeschrijving of het zelfbeeld kan worden genoemd, dwz hoe een persoon over zichzelf spreekt, of hij vooral over zijn zwakke punten of zijn sterke punten spreekt en of ze veel durft te doen.