Geplaatst op

Zo werkt succesvol outplacement

Outplacement

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een diepe economische recessie en miljoenen ontslagen wereldwijd. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf gaan deze vaak gepaard met veel administratieve rompslomp en hoge kosten. Zeker als het bedrijf geen eigen HR-afdelingen heeft of ontslagen vanuit het thuiskantoor geregeld moeten worden. Gericht en eerlijk outplacement kan het afscheid nemen van collega’s na een ontslag makkelijker maken.Vertaalresultaten

Als u vanaf het begin op outplacement vertrouwt, voorkomt u niet alleen ongewenste geschillen, maar beschermt u ook de middelen van uw bedrijf. Outplacement betekent extern advies over de professionele heroriëntatie van medewerkers die in de toekomst vertrekken. De consultants helpen hen een baan te vinden voordat ze hun oude baan kwijt zijn. Aan de hand van de situatieanalyse worden de individuele vaardigheden bepaald, wordt het cv opgesteld op basis van de laatste standaarden en vindt er interviewcoaching plaats om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op sollicitatiegesprekken. Ontslag met een nieuwe baanvisie Outplacement is interessant voor bedrijven die tegen hun medewerkers willen zeggen: “We care”. Wie blijft, erkent ieders waardering en is des te gemotiveerder. Daarnaast kunnen langdurige juridische geschillen worden voorkomen door outplacement en kunnen hoge ontslagvergoedingen worden voorkomen, waardoor uiteindelijk zowel werkgevers- als werknemersvoordelen ontstaan.

Outplacement en de plaatsing van gekwalificeerd personeel is vooral nuttig als het bedrijf afkomstig is uit sectoren waar het tekort aan geschoolde werknemers alomtegenwoordig is. De reden: het is zeer waarschijnlijk dat bewezen geschoolde werknemers die moeten worden ontslagen, wanhopig worden gezocht in andere bedrijven. Maar ook bij outplacement van vertrekkende medewerkers moeten de volgende vijf punten in ogenschouw worden genomen zodat een vlotte overgang uiteindelijk voor beide partijen echt werkt.

Zoek het gesprek

De scheiding van werknemers is niet prettig voor de leidinggevende die de boodschap brengt, noch voor de betrokkene die zijn baan verliest. Helaas zal het gesprek voor de medewerker nooit succesvol of positief eindigen. De medewerker zal u in geen geval bedanken. En toch: dit gesprek hoort bij de managementtaak! Een goede voorbereiding is essentieel. Het doel van alle uitwisselingen moet altijd een eerlijke en respectvolle scheiding zijn. In het eerste gesprek wordt de verdere procedure en een eventueel outplacementtraject besproken.

Reageer snel

Laat de medewerker zo snel mogelijk vrij zodat hij direct aan de slag kan met de heroriëntatie. Het is belangrijk om het “snijproces” te versnellen door een eerlijke en constructieve scheiding. Een intensieve professionele heroriëntatie vereist volledige concentratie en kost meer tijd dan een voltijdbaan toelaat. Zeker wanneer de werknemer op verschillende manieren op zoek is naar een nieuwe baan of sollicitatiedocumenten moet opstellen. Hoe sneller beide partijen vooruit kunnen kijken, hoe soepeler het scheidingsproces zal verlopen.

Wees genereus

Biedt outplacement aan naast de ontslagvergoeding. De werknemer heeft er baat bij, aangezien de kans groot is dat hij sneller een nieuwe baan vindt. Het voordeel voor het bedrijf: hoe eerder de betrokken medewerker begint met zoeken, hoe sneller het scheidingsproces voorbij is. Op deze manier kunnen de resterende looptijden van de arbeidsovereenkomsten worden verkort en kan een eventuele herschikking succesvoller zijn. Ook outplacement als aanvullende dienst is belangrijk voor het imago van het bedrijf. Het laat zien: “We care for you”.

Creëer transparantie

Om het scheidingsproces actief en positief te kunnen beïnvloeden, is het van belang de ondernemingsraad in een vroeg stadium te betrekken. Als spreekbuis van het personeelsbestand is de ondernemingsraad altijd geïnteresseerd in concepten die scheiding van individuele medewerkers of een grote inkrimping mogelijk maken en loopbaanperspectief laten zien. Veel ondernemingsraden hebben al erkend dat de puur geldelijke vergoeding nu zwaarder weegt dan het professionele advies voor professionele heroriëntatie.

Kies je partner zorgvuldig

Selecteer de outplacementaanbieder , bijvoorbeeld PWR reintegratie, met dezelfde zorg waarmee u andere aanbieders of dienstverleners kiest. De aanbieder moet een duidelijk overzicht hebben van kosten en diensten. Denk aan de servicecomponenten met de hoogste toegevoegde waarde voor de medewerker. Vraag specifiek naar tijd- en plaatsonafhankelijke adviesunits, individuele adviesmogelijkheden en diverse adviseurs.